Tyxo.bg counter

Общи Условия

Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „Автоморга ЛОНИ99" (наричан за кратко ТЪРГОВЕЦ) предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина http://lony99.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКА, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на http://lony99.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. Вашите лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), се използват спрямо и единствено интернет магазина, като те са опазвани в тайна.
Продуктите, които се намират на интернет страницата на http://lony99.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.
След кликане на бутона ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКА, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителската кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

 ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 работни дни, считано от получаване на стоката.

Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и без регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина http://lony99.com. Той има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското име и паролата. Клиента е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата http://lony99.com.
Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български левове с ДДС.